Zbrojenia kompozytowe – hit czy kit?

Zbrojenia kompozytowe znajdują szerokie zastosowanie w konstrukcjach budowlanych i w przeciwieństwie do zbrojeń tradycyjnych, są znacznie bardziej wytrzymałe. Choć cieszą się dużą popularnością wśród specjalistów do spraw budownictwa, nie wszyscy uważają, że zbrojenia kompozytowe to prawdziwy hit. Jak jest naprawdę?

Zalety zbrojenia kompozytowego

Pręty kompozytowe czy siatka kompozytowa charaktetyzują się przede wszystkim bardzo dużą odpornością na rozciąganie. Grubość całego zbrojenia może być więc o wiele mniejsza, czy zachowaniu jego pełnych właściwości. Główne zalety zbrojenia kompozytowego to:

  • cena- jest ono nawet o połowę tańsze w stosunku do zbrojenia stalowego,
  • elastyczność- odnosi się głównie do możliwości transportowania prętów,
  • rozszerzalność termiczna, uniemożliwiająca powstawanie pęknięć pod wpływem zmian temperatury,
  • niska przewodność cieplna,
  • łatwość obróbki,
  • niski ciężar własny,
  • wysoka odporność korozyjna.

Zgodnie z powyższym, na korzyść prętów kompozytowych przemawia wiele czynników, które sprawiają, że są one coraz częściej wybierane przez firmy budowlane oraz ich klientów.

Wady zbrojenia kompozytowego

Warto zastanowić się, czy pręty kompozytowe, pomimo dużej ilości zalet, mają też jakieś wady? Otóż okazuje się, że jak każde rozwiązanie budowlane, tak i pręty czy siatka kompozytowa nie są wolne od wad. Do głównych z nich należy niska odporność pożarowa, co oznacza, że są stosunkowo łatwopalne. Praca materiału ma charakter liniowosprężysty, co w niektórych przypadkach może stanowić poważną wadę. Specjaliści jako wadę podają również brak możliwości gięcia prętów w czasie budowy. Pomimo tego, zbrojenia kompozytowe są coraz częściej wykorzystywane w budownictwie, gdyż liczba zalet przewyższa liczbę wad. Na korzyść przemawia także cena, która w stosunku do stali jest niezwykle atrakcyjna. Nie jest tajemnicą, że w przypadku większych inwestycji, pochłaniających spory budżet, to właśnie cena gra jedną z kluczowych roli.

Zbrojenia kompozytowe- hit czy kit?

Pozostaje odpowiedzieć na pytanie, czy zbrojenia kompozytowe są warte naszej uwagi, czy też lepiej stosować pręty i siatki tradycyjne? Otóż w budownictwie tego typu zbrojenia zdobywają coraz większą popularność. Niektórzy mówią nawet, że zbrojenia kompozytowe są przyszłością, dlatego już dziś dobrze jest poznać ich właściwości i nauczyć się z nimi pracować. Znajdują one szerokie zastosowanie zarówno przy projektach infrastrukturalnych, jak i przy mniejszych inwestycjach.

Redakcja martino-meble.pl